Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att ta fram en kunskaps- och forskningsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck med internationella perspektiv samt att genomföra kompetenshöjande insatser Diarienummer: A2023/01354

Publicerad

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram en kunskaps- och forskningsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck i ett internationellt perspektiv. Jämställdhetsmyndigheten ska också genomföra relevanta kompetenshöjande insatser för att öka den forskningsbaserade kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck bland relevanta yrkesgrupper och andra aktörer.

Ladda ner:

I uppdragets genomförande ska kunskap och synpunkter inhämtas från Brottsförebyggande rådet, Göteborgs universitet (Nationella sekretariatet för genusforskning), Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn), länsstyrelserna, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid) samt vid behov från andra myndigheter och civilsamhällesorganisationer.

Jämställdhetsmyndigheten ska lämna en muntlig delredovisning senast den 13 november 2024 och slutredovisa uppdraget senast den 17 januari 2026 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).