Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Förlängd tid för uppdraget att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel med fokus på cancer Diarienummer: S2023/02174

Publicerad

Regeringen förlänger tiden för uppdraget till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel som ska användas på klinik, utifrån förfrågningar från regioner, med fokus på läkemedel som är avsedda att användas för behandling av cancer.

Ladda ner:

TLV ska i stället senast den 31 januari 2024 och den 31 januari 2025 delredovisa uppdraget till Regeringskansliet. Uppdraget slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 januari 2026. 

Laddar...