Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för effektiv vildsvinsförvaltning Diarienummer: LI2024/00452

Publicerad

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för effektiv vildsvinsförvaltning.

Ladda ner:

Naturvårdsverket får i uppdrag att

 • analysera de tekniska hjälpmedel som enligt 14 a § jaktförordningen
  (1987:905) är tillåtna vid jakt efter vildsvin och överväga om det finns
  behov av ytterligare hjälpmedel för att underlätta jakt efter vildsvin
 • dokumentera erfarenheter av de fångstredskap som användes i samband med utbrottet av Afrikansk svinpest (AFS) i Fagersta enligt
  Naturvårdsverkets beslut den 19 september 2023 (NV–06530–23)
 • redovisa förslag på möjliga åtgärder för att öka incitamenten att bedriva
  vildsvinsjakt
 • utifrån pågående arbete ta fram underlag för bedömning av behovet av
  att minska vildsvinsstammen lokalt eller regionalt och ta fram en
  åtgärdsplan för genomförande
 • ta fram en metod för populationsuppskattning av vildsvinspopulationen
  i Sverige.
Laddar...