Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om aktörsgemensam samverkan och övning för att stärka öppenvårdsapotekens beredskap Diarienummer: S2024/00544

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Läkemedelsverket att genomföra en strukturerad aktörsgemensam samverkan och övningsverksamhet för att stärka öppenvårdsapotekens beredskap.

Ladda ner:

Läkemedelsverket ska:

  • tillsammans med berörda aktörer verka för kunskapshöjning hos de deltagande aktörerna, men också ta fram konkreta förslag på åtgärder som behövs för att öka robustheten och förmågan till alternativ drift inom och i samspel mellan respektive aktörers verksamheter,
  • vid behov lämna nödvändiga författningsförslag,
  • ha en dialog med representanter för förskrivande vårdverksamheter för både djur och människa, representanter för öppenvårdsapotek, representanter för partihandel, E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Jordbruksverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt andra berörda aktörer på området,
  • senast den 2 december 2024 delredovisa uppdraget och senast den 17 november 2025 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.
Laddar...