Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om välfärdstekniks påverkan på verksamheter inom äldreomsorg Diarienummer: S2024/00641

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera lokala erfarenheter av att införa vanligt förekommande välfärdstekniker, avseende resurseffektivitet och kvalitetsutveckling i verksamheter inom bl.a. äldreomsorgen.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska när uppdraget utförs på lämpligt sätt ta till vara den erfarenhet och kunskap som finns hos Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, kommuner, privata utförare och Sveriges Kommuner och Regioner.

För uppdraget får Socialstyrelsen under 2024 använda 1 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2024 uppförda anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel –Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen ska senast den 1 september 2025 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Laddar...