Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att följa upp överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider Diarienummer: S2024/01009

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att följa upp regionernas arbete med standardiserade vårdförlopp (SVF) enligt överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om en jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2024. Socialstyrelsen ska även följa upp de särskilda satsningarna på radiologi, patologi och rehabilitering i överenskommelsen.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska:

  • inom ramen för uppföljningen av regionernas arbete med SVF:
  1. Ta emot rapportering från regionerna om arbetet med SVF. 
  2. Återkoppla till regionerna i de fall som rapporteringen inte är fullständig. 
  3. Sammanställa rapporteringen på nationell nivå samt ta fram och redovisa övergripande nationella slutsatser. 
  4. Utifrån rapporteringen redovisa om villkoren för den andra utbetalningen av medel till regionerna för arbetet med SVF är uppfyllda. 
  5. I de fall som villkoren för den andra utbetalningen inte är uppfyllda, beskriva avvikelser samt hur regionerna arbetar med att förbättra situationen. 
  • inom ramen för uppföljningen av de särskilda satsningarna på radiologi, patologi och rehabilitering ta fram en lägesbild över de särskilda satsningarna. 
  • genomföra uppdraget i dialog med Regionala cancercentrum i samverkan, de regionala cancercentrumen och regionerna. 
  • senast den 15 november 2024 delredovisa uppdraget och senast den 31 mars 2025 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.
Laddar...