Remiss Rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m m Diarienummer: S2009/1816/FST

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m m.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 30 september 2015.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.