Remiss Ds 2015:41 En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap Diarienummer: U2015/04091/GV

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2015:41 En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap till.

Ladda ner:

Sista svarsdag på remissen är den 16 november 2015.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.