Remiss SOU 2015:54 Europeisk kvarstad på bankmedel Diarienummer: Ju2015/4875/DOM

Publicerad

Här kan du ta del till vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet Europeisk kvarstad på bankmedel (SOU 2015:54).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 22 september 2015.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.