Remiss Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning Diarienummer: S2015/07492/SF

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Ds 2015:58 Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Ladda ner:

Dnr S2015/07492/SF. Sista svarsdag är den 29 februari 2016.

Ds 2015:58 Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.