Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning Ds 2015:58

Publicerad

En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har gjort en översyn av regler och tillämpning av socialförsäkringsförmånerna handikappersättning och vårdbidrag. Målet för översynen har varit att åstadkomma ett mer sammanhållet system för ersättning till personer med funktionsnedsättning. Förslagen ska göra att förmånerna blir mer förutsägbara för både medborgare och ansvarig myndighet, tidsenliga, hållbara över tid och rättssäkra.

Ladda ner:

I promemorian föreslås att två nya socialförsäkringsförmåner ska införas – en merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna samt ett omvårdnadsbidrag till föräldrar vid funktionsnedsättning hos barn. Förmånerna handikappersättning och vårdbidrag ska upphöra.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning

    En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har gjort en översyn av regler och tillämpning av socialförsäkringsförmånerna handikappersättning och vårdbidrag. Målet för översynen har varit att åstadkomma ett mer sammanhållet system för ersättning till personer med funktionsnedsättning. Förslagen ska göra att förmånerna blir mer förutsägbara för både medborgare och ansvarig myndighet, tidsenliga, hållbara över tid och rättssäkra.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

    I denna lagrådsremiss föreslås att det ska införas två nya socialförsäkringsförmåner: merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna och omvårdnadsbidrag vid funktionsnedsättning hos barn. De nya förmånerna ska administreras av Försäkringskassan. Socialförsäkringsförmånerna handikappersättning och vårdbidrag ska avskaffas.

Proposition (1 st)

  • Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

    Regeringen föreslår två socialförsäkringsförmåner: merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna och omvårdnadsbidrag vid funktionsnedsättning hos barn. Förmånerna ska administreras av Försäkringskassan. Handikappersättning och vårdbidrag avskaffas.