Hoppa till huvudinnehåll

Remiss SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Diarienummer: N2015/06917/PUB

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast tisdagen den 1 mars 2016.

Remissinstanser:

 1. Arbetsmiljöverket
 2. Boverket
 3. Formas
 4. Forte
 5. Försäkringskassan
 6. Linköpings universitet
 7. Lunds universitet
 8. Myndigheten för delaktighet
 9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 10. Naturvårdsverket
 11. Pensionsmyndigheten
 12. Socialstyrelsen
 13. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 14. Länsstyrelsen i Skåne
 15. Länsstyrelsen Uppsala län
 16. Länsstyrelsen i Norrbottens län
 17. Länsstyrelsen i Värmlands län
 18. Länsstyrelsen Kronobergs län
 19. Statens Bostadsomvandling AB, Sbo
 20. Alingsås kommun
 21. Arboga kommun
 22. Arjeplogs kommun
 23. Bengtsfors kommun
 24. Boxholms kommun
 25. Burlövs kommun
 26. Finspångs kommun
 27. Gotlands kommun
 28. Göteborgs kommun
 29. Hammarö kommun
 30. Helsingborgs kommun
 31. Härnösands kommun
 32. Härryda kommun
 33. Karlskrona kommun
 34. Laholms kommun
 35. Luleå kommun
 36. Malmö kommun
 37. Mölndals kommun
 38. Nordmalings kommun
 39. Orsa kommun
 40. Pajala kommun
 41. Sigtuna kommun
 42. Sollentuna kommun
 43. Sundsvalls kommun
 44. Svenljunga kommun
 45. Tierps kommun
 46. Torsås kommun
 47. Vännäs kommun
 48. Västerås kommun
 49. Växjö kommun
 50. Sveriges Kommuner och Landsting
 51. SmåKom
 52. Bankföreningen
 53. Bostadsrätterna
 54. Byggherrarna
 55. Fastighetsägarna Sverige
 56. Handikappförbundet
 57. Hissförbundet
 58. HSB
 59. Hyresgästernas Riksförbund
 60. Lika Unika
 61. Riksbyggen
 62. Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB
 63. SABO
 64. PRO, Pensionärernas riksorganisation
 65. SPF Seniorerna
 66. SKPF, Svenska kommunalpensionärernas förbund
 67. SPRF, Sveriges pensionärers riksförbund
 68. RPG, Riksförbundet pensionärsgemenskap
 69. Sverigefinska pensionärer
 70. Finska pensionärers riksförbund i Sverige
 71. Riksföreningen Kollektivhus NU
 72. Föreningen för byggemenskaper

Betänkandet ”Bostäder att bo kvar i” (SOU 2015:85) remitteras härmed till ovanstående remissinstanser.

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast tisdagen den 1 mars 2016. Remissvaren önskas i elektronisk form via e-post till Näringsdepartementets registrator och Maria Edlund i både Word- och pdf-format. Vi uppskattar om filnamnet är Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck) N2015-06917-PUB, följt av remissinstansens namn. Remissvarets disposition bör om möjligt ansluta sig till dispositionen i betänkandet. I remissvaret anges Regeringskansliets diarienummer N2015/06917/PUB.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkan­det.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en in­bju­dan att lämna synpunkter. 

Frågor under remisstiden kan ställas till Sophie Ahlstrand, telefonnummer 08-405 16 63.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...