Remiss av Kulturrådets rapport Kulturverksamheter i vissa bostadsområden Diarienummer: Ku2015/02737/KI

Här kan du ta del av de remissvar som har inkommit till Kulturdepartementet på Kulturrådets rapport Kulturverksamheter i vissa bostadsområden.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 4 mars 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.