Remiss av Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika Diarienummer: M2016/00121/Ke

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet om Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika.

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 2 maj 2016.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.