Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Sänkt skatt på biodrivmedel Diarienummer: Fi2016/01004/S2

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Sänkt skatt på biodrivmedel.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast fredagen den 18 mars 2016 kl. 16.00.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.