Remiss från Socialdepartementet

Remiss Ds 2016:33 Reglering av distanshandel med alkoholdrycker Diarienummer: S2016/06189/FS

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2016:33 Reglering av distanshandel med alkoholdrycker.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 30 december 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.