Remiss av Promemoria Återbostadisering Diarienummer: N2016/06713/PBB

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Promemorian Återbostadisering.

Ladda ner:

Svaren bör lämnas både på papper och per e-post. Vi ser gärna att remissvaren även skickas i elektronisk form via e-post till n.registrator@regeringskansliet.se och marie.egerup@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Vi skulle uppskatta om filnamnet är Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), N2016-06713-PBB, följt av remissinstansens namn.

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 14 februari 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.