Remiss från Socialdepartementet

Klassificering av nya psykoaktiva substanser Diarienummer: S2016/07984/FS

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2016:93 Klassificering av nya psykoaktiva substanser.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 15 maj 2017.

Genväg

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.