Remiss från Kulturdepartementet

Remiss Ekonomistyrningsverkets rapport Analys av Sametinget Diarienummer: Ku2017/00365/DISK

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ekonomistyrningsverkets rapport Analys av Sametinget.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 14 augusti 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.