Remiss av Ds 2017:27 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet Diarienummer: Ju2017/05569/L7

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på promemorian Genomförande av säsongsanställningsdirektivet, Ds 2017:27.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 9 september 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.