Remiss av promemorian Aktivitetsgrad i fondförvaltning Diarienummer: Fi2017/02560/V

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Aktivitetsgrad i fondförvaltning.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.