Remiss av SOU 2017:49 EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet Diarienummer: U2017/02586/RS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2017:49 EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 15 september 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser

1 Riksdagens ombudsmän (JO)
2 Kammarrätten i Stockholm
3 Förvaltningsrätten i Linköping
4 Justitiekanslern (JK)
5 Kriminalvården
6 Migrationsverket
7 Datainspektionen
8 Försäkringskassan
9 Barnombudsmannen
10 Statens institutionsstyrelse
11 Statistiska centralbyrån
12 Statens skolverk
13 Statens skolinspektion
14 Specialpedagogiska skolmyndigheten
15 Sameskolstyrelsen
16 Skolväsendets överklagandenämnd
17 Skolforskningsinstitutet
18 Myndigheten för yrkeshögskolan
19 Universitetskanslersämbetet
20 Universitets- och högskolerådet
21 Överklagandenämnden för högskolan
22 Högskolans avskiljandenämnd
23 Centrala studiestödsnämnden
24 Överklagandenämnden för studiestöd
25 Försvarshögskolan
26 Karlstads universitet
27 Göteborgs universitet
28 Uppsala universitet
29 Södertörns högskola
30 Högskolan i Skövde
31 Luleå tekniska universitet
32 Blekinge läns landsting
33 Dalarnas läns landsting
34 Jönköpings läns landsting
35 Västra Götalands läns landsting
36 Västerbottens läns landsting
37 Askersunds kommun
38 Bergs kommun
39 Enköpings kommun
40 Eskilstuna kommun
41 Eslövs kommun
42 Falköpings kommun
43 Grums kommun
44 Gullspångs kommun
45 Gällivare kommun
46 Göteborgs kommun
47 Halmstads kommun
48 Haninge kommun
49 Hudiksvalls kommun
50 Kalmar kommun
51 Kils kommun
52 Kramfors kommun
53 Kristianstads kommun
54 Luleå kommun
55 Ockelbo kommun
56 Ronneby kommun
57 Stockholms kommun
58 Säters kommun
59 Trollhättans kommun
60 Umeå kommun
61 Upplands-Bro kommun
62 Vadstena kommun
63 Varbergs kommun
64 Vilhelmina kommun
65 Västerviks kommun
66 Växjö kommun
67 Örebro kommun
68 Transportstyrelsen
69 Sveriges lantbruksuniversitet
70 Arbetsförmedlingen
71 AcadeMedia AB
72 Chalmers tekniska högskola AB
73 Dataskydd.net
74 Folkbildningsrådet
75 Fridaskolorna AB
76 Fria konstnärliga och hantverksinriktade utbildningar (FRIKS)
77 Friskolornas riksförbund
78 FSO Fria förskolor
79 Funktionsrätt Sverige
80 Idéburna skolors riksförbund
81 Internationella Engelska skolan AB
82 Jönköping University
83 Kunskapsskolan AB
84 Ladokkonsortiet
85 Lärarförbundet
86 Lärarnas riksförbund
87 Riksförbundet FUB
88 Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO)
89 Sophiahemmet Högskola
90 Studieförbunden i samverkan
91 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
92 Sveriges elevråd
93 Sveriges förenade studentkårer
94 Sveriges Kommuner och Landsting
95 Sveriges skolledarförbund
96 Sveriges Universitets- och högskoleförbund

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.