Remiss av promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Diarienummer: U2017/03082/UH

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 24 oktober 2017.

Remissinstanser

 1. Myndigheten för delaktighet
 2. Statens skolverk
 3. Statens skolinspektion
 4. Specialpedagogiska skolmyndigheten
 5. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 6. Skolforskningsinstitutet
 7. Myndigheten för yrkeshögskolan
 8. Universitetskanslersämbetet
 9. Universitets- och högskolerådet
 10. Uppsala universitet
 11. Lunds universitet
 12. Göteborgs universitet
 13. Stockholms universitet
 14. Umeå universitet
 15. Linköpings universitet
 16. Karolinska institutet
 17. Kungl. Tekniska högskolan
 18. Luleå tekniska universitet
 19. Karlstads universitet
 20. Linnéuniversitetet
 21. Örebro universitet
 22. Mittuniversitetet
 23. Sveriges lantbruksuniversitet
 24. Blekinge tekniska högskola
 25. Försvarshögskolan
 26. Gymnastik- och idrottshögskolan
 27. Högskolan i Borås
 28. Högskolan Dalarna
 29. Högskolan i Gävle
 30. Högskolan i Halmstad
 31. Högskolan Kristianstad
 32. Högskolan i Skövde
 33. Högskolan Väst
 34. Konstfack
 35. Kungl. Konsthögskolan
 36. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
 37. Malmö högskola
 38. Mälardalens högskola
 39. Stockholms konstnärliga högskola
 40. Södertörns högskola
 41. Centrala studiestödsnämnden
 42. Regelrådet
 43. Diskrimineringsombudsmannen
 44. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 45. Valideringsdelegationen
 46. Beckmans skola AB
 47. Chalmers tekniska högskola AB
 48. Ericastiftelsen
 49. Ersta Sköndal Bräcke Högskola
 50. Gammelkroppa skogsskola
 51. Handelshögskolan i Stockholm
 52. Högskolan Evidens
 53. Johannelunds teologiska högskola
 54. Newmaninstitutet AB
 55. Röda Korsets Högskola
 56. Sophiahemmet Högskola
 57. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB
 58. Stiftelsen Högskolan i Jönköping
 59. Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
 60. Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm
 61. Teologiska Högskolan Stockholm AB
 62. Örebro Teologiska högskola
 63. Sveriges Kommuner och Landsting
 64. Folkbildningsrådet
 65. Friskolornas riksförbund
 66. Funktionsrätt Sverige
 67. Landsorganisationen i Sverige
 68. Lika Unika, Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 69. Nätverket unga för tillgänglighet
 70. Riksförbundet Attention
 71. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
 72. Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
 73. Svenskt Näringsliv
 74. Sveriges akademikers centralorganisation
 75. Sveriges Elevkårer
 76. Sveriges elevråd
 77. Sveriges elevråd – SVEA
 78. Sveriges förenade studentkårer
 79. Sveriges Ungdomsorganisationer
 80. Sveriges universitets- och högskoleförbund
 81. Sveriges Vägledarförening
 82. Tjänstemännens Centralorganisation

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.