Remiss från Socialdepartementet

Remiss Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd Diarienummer: S2017/06357/FST

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat PM Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 10 januari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.