Remiss

Remiss Ds 2017:59 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik Diarienummer: S2017/06673/FST

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2017:59 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den fredagen den 16 februari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.