Remiss Vissa förslag om personlig assistans Diarienummer: S2017/06849/FST

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Vissa förslag om personlig assistans

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är fredagen den 22 december 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.