Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
19 februari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.