Remiss av Betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring, SOU 2018:19 Diarienummer: U2018/01074/UH

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring, SOU 2018:19.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 15 augusti 2018.

Remissinstanser

1 Statskontoret
2 Statens skolverk
3 Statens skolinspektion
4 Statens institutionsstyrelse
5 Specialpedagogiska skolmyndigheten
6 Barn- och elevombudet
7 Diskrimineringsombudsmannen
8 Sameskolstyrelsen
9 Skolforskningsinstitutet
10 Universitetskanslersämbetet
11 Universitets- och högskolerådet
12 Kungl. biblioteket
13 Vetenskapsrådet
14 Uppsala universitet
15 Lunds universitet
16 Göteborgs universitet
17 Stockholms universitet
18 Umeå universitet
19 Linköpings universitet
20 Kungl. Tekniska högskolan
21 Luleå tekniska universitet
22 Karlstads universitet
23 Linnéuniversitetet
24 Örebro universitet
25 Mittuniversitetet
26 Malmö universitet
27 Gymnastik- och idrottshögskolan
28 Högskolan i Borås
29 Högskolan Dalarna
30 Högskolan i Gävle
31 Högskolan i Halmstad
32 Högskolan Kristianstad
33 Högskolan i Skövde
34 Högskolan Väst
35 Konstfack
36 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
37 Mälardalens högskola
38 Stockholms konstnärliga högskola
39 Södertörns högskola
40 Chalmers tekniska högskola AB
41 Stiftelsen Högskolan i Jönköping
42 Borlänge kommun
43 Borås kommun
44 Botkyrka kommun
45 Degerfors kommun
46 Eskilstuna kommun
47 Göteborgs kommun
48 Halmstads kommun
49 Hässleholms kommun
50 Jönköpings kommun
51 Karlstads kommun
52 Kramfors kommun
53 Kristianstads kommun
54 Linköpings kommun
55 Malmö kommun
56 Mariestads kommun
57 Nässjö kommun
58 Piteå kommun
59 Stockholms kommun
60 Storumans kommun
61 Sundsvalls kommun
62 Södertälje kommun
63 Torsby kommun
64 Torsås kommun
65 Umeå kommun
66 Vilhelmina kommun
67 Värnamo kommun
68 Västerås kommun
69 Växjö kommun
70 Örebro kommun
71 Östersunds kommun
72 Sveriges akademiers centralorganisation
73 Tjänstemännens centralorganisation
74 Friskolornas riksförbund
75 Idéburna skolors riksförbund
76 Sveriges kommuner och landsting
77 Sveriges förenade studentkårer

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.