Remiss av Transportstyrelsens framställning om ändring i mönstringsförordningen (1984:831) Diarienummer: N2018/02295/MRT

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat Transportstyrelsens framställning om ändring i mönstringsförordningen (1984:831). Remissvaren ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 11 juni 2018.

Ladda ner:

Remissinstanser

 1. Justitieombudsmannen
 2. Kustbevakningen
 3. Datainspektionen
 4. Sjöfartsverket
 5. Föreningen Svensk Sjöfart
 6. Sjöfartens arbetsgivareförbund (SARF)
 7. Sjöbefälsföreningen
 8. Seko
 9. PF Svitzer Faroe Islands
 10. Sirius Shipping AB
 11. Tärntank Ship Management AB
 12. Wisby Shipmanagement AB
 13. Furetank Rederi

 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.