Remiss av SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande Diarienummer: U2018/01749/UH

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat delbetänkandet Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29).

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 3 september 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.