Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande ID-nummer: SOU 2018:29

Ladda ner:

Delbetänkandet syftar till att förbättra förutsättningarna för generösa, flexibla och rättvisa erkännanden av tidigare lärande, oberoende av var, när och hur individen har utvecklat sin kompetens. Fungerande validering för tillgodoräknande är centralt för att realisera möjligheter till livslångt lärande inom högskolan och för att främja mobilitet och inter-nationalisering. Det är också av stor betydelse för kompetens-försörjningen på arbetsmarknaden.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En samordnad utveckling av validering

    En kommitté i form av en nationell delegation ska följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på den nationella och regionala nivån.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition