Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning Diarienummer: Fi2018/02700/V

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Finansdepartementet gällande promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 9 november 2018.