Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Socialdepartementet

Remiss Utkast till lagrådsremiss: En modern dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet Diarienummer: S2022/04816

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Socialdepartementet på Utkast till lagrådsremiss: En modern dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 22 mars 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...