Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av Ds 2023:8 Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar Diarienummer: KN2023/03556

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har inkommit till Klimat- och näringslivsdepartementet på Ds 2023:8 Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar.

Remissinstanser:

Remissvar:

Ds: Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...