Remiss från Socialdepartementet

Remiss av Läkemedelsverkets hemställan om avgiftsförändring i förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel Diarienummer: S2023/00870

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Läkemedelsverkets hemställan om avgiftsförändring i förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 20 februari 2024.