Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi hållbar fred 2017-2022

Publicerad

Regeringen stärker Sveriges stöd inom förebyggande av väpnad konflikt, freds- och statsbyggnad samt deltagande av kvinnor och av unga i fredsprocesser. Den 24 augusti beslutade regeringen om en ny strategi för hållbar fred, för att bidra till förebyggande av väpnad konflikt, konflikt och fredsbyggande. Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA) ges i uppdrag att genomföra strategin 2017-2022.

Ladda ner: