EU:s relationer med omvärlden

Publicerad

En särskild enhet på representationen arbetar med EU:s externa relationer: Enheten för utrikes- och säkerhetspolitik. Frågor som handlar om EU:s gemensamma handelspolitik, om utveckling, bistånd och försvar, EU:s civila krishantering såväl som politiska frågor i olika delar av världen med bäring på EU:s gemensamma utrikespolitik hör hemma på enheten. Utöver utsänd personal från UD, finns här också personal från försvarsmakten, säkerhetspolisen och Sida. Ambassadör Mikael Lindvall är chef för enheten och ministerråd Lisa Bjuggstam biträdande chef.

Kontakt

Mikael Lindvall
Ambassadör, chef för EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik och Sveriges representant i KUSP
Telefon +32 (0)2 289 56 07 (Helena Johansson, assistent)
e-post till Mikael Lindvall
Lisa Bjuggstam
Ministerråd och biträdande chef för enheten för utrikes- och säkerhetspolitik (gruppsamordnare, EU-FN, institutionella frågor, PMG)
Telefon +32 (0)2 289 57 12
e-post till Lisa Bjuggstam
Dario Jovic
Första ambassadsekreterare "Nicolaidis" (KUSP-samordning)
Telefon +32 (0)2 289 56 73
e-post till Dario Jovic
Helena Johansson
Assistent till Mikael Lindvall
Telefon +32 (0)2 289 56 07
e-post till Helena Johansson