Transport, telekommunikation och energi

Uppdaterad

Gruppen ansvarar för transport- och energifrågor samt digitaliseringsfrågor.

Kontakt

Alexander Meijer
Energiråd
e-post till Alexander Meijer
Nina Björesten
Telekommunikationsråd
Telefon +32 (0)2 289 57 23
e-post till Nina Björesten
Niklas da Silva
Transportråd (vägtransport, sjöfart, transeuropeiska transportnät TEN-T)
Telefon +32 (0)2 289 56 18
e-post till Niklas da Silva
Nariné Svensson
Transportråd
e-post till Nariné Svensson
Gustaf Molander
Transportråd
e-post till Gustaf Molander
Jeanette Lund
Handläggare
Telefon +32 (0)2 289 57 15
e-post till Jeanette Lund
Erika Perez
Assistent
Telefon +32 (2)2 289 56 86
e-post till Erika Perez
EU-representationen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till EU-representationen