Infrastruktur

Uppdaterad

Gruppen ansvarar för transport- och energifrågor samt digitaliseringsfrågor.

Kontakt

Rasa Engstedt
Energiråd (energiunionen inklusive inre energimarknaden, förnybar energi, energieffektivisering och försörjningstrygghet)
Telefon Telefon +32 2 289 57 67
e-post till Rasa Engstedt
Erika Perez
Assistent
Telefon +32 (2)2 289 56 86
e-post till Erika Perez
Linnea Nylund
Assistent
e-post till Linnea Nylund
Alexander Meijer
Energiråd
e-post till Alexander Meijer
August Pettersson
Energiråd
e-post till August Pettersson
Nina Björesten
Telekommunikationsråd
Telefon +32 (0)2 289 57 23
e-post till Nina Björesten
David Källström
Telekommunikationsråd
e-post till David Källström
Ulrik Pershagen
Telekommunikationsråd
e-post till Ulrik Pershagen
Niklas da Silva
Transportråd (vägtransport, sjöfart, transeuropeiska transportnät TEN-T)
Telefon +32 (0)2 289 56 18
e-post till Niklas da Silva
Mario Saric
Transportråd (luftfart och järnväg, Galileo och transeuropeiska transportnät TEN-T)
Telefon +32 (0)2 289 56 41
e-post till Mario Saric
Nariné Svensson
Transportråd
e-post till Nariné Svensson
Gustaf Molander
Transportråd
e-post till Gustaf Molander
Marlene Deogan
Transportråd
e-post till Marlene Deogan
Johan Isaksson
Transportråd
e-post till Johan Isaksson
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen