CV Martin Andreasson

Publicerad

Statssekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister

Ladda ner:

Statssekreterare Martin Andreasson.
Statssekreterare Martin Andreasson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Arbetsmarknadsdepartementet 

Ansvarsområden

  • Jämställdhet
  • Arbetsmiljö
  • Arbetsrätt
  • Arbetet mot diskriminering
  • Mänskliga rättigheter på nationell nivå

Personligt

Martin Andreasson är född år 1970. Han är gift och bosatt i Solna.

Utbildning

2019-2022
Antik grekiska, fortsättningsnivå, Göteborgs universitet 

2008-2016
Latin, fortsättningsnivå, Stockholms universitet 

1993
Praktisk filosofi, grundnivå, Stockholms universitet 

1992
Filosofie kandidatexamen i statsvetenskap (franska, fortsättningsnivå, och historia, grundnivå), Stockholms/Lunds universitet 

Befattningar och yrkesverksamhet

2022-
Statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet 

2019-2022
Kanslichef, Liberalernas riksdagskansli 

2007-2019
Utredare/senior utredare, Liberalernas riksdagskansli 

2002-2006, 2012
Riksdagsledamot, Folkpartiet Liberalerna 

2000-2002
Redaktionschef, Informationsförlaget

1996-2000
Redaktör, Informationsförlaget 

1992-2002
Frilansverksamhet som översättare m.m. 

Statliga uppdrag (urval)

2020-2021
Ledamot, 2020 års valutredning                                           

2015-2020
Ledamot, Regionpolisråd Stockholm                                    

2011-2015
Ledamot, Valprövningsnämnden                                          

2010-2013
Ledamot, Namnlagskommittén                                             

2005-2014
Ledamot, Styrelsen för Konsumentverket, senare insynsrådet 

2005-2007
Ledamot, parlamentarisk referensgrupp, Äktenskaps- och partnerskapsutredningen        

1999-2002
Ledamot, Nämnden mot diskriminering         

Övriga förtroendeuppdrag (urval)

2015-2022
Ordförande, Rådet för funktionshinderfrågor, Solna stad 

2011-2014
Ordförande, Likabehandlingskommittén, Solna stad 

2007-2010
Ordförande, Jämställdhetskommittén, Solna stad 

2007-2022
1:e vice ordförande, Socialnämnden, Solna stad 

2006-2022
Kommunfullmäktigeledamot, Solna stad 

2001-2009
Ordförande, Homosexuella Liberaler/HBT-liberaler 

2001-2007
Partistyrelseledamot, Folkpartiet Liberalerna 

1998-1999
Vice förbundsordförande, förbundsstyrelsen RFSL 

1991-1998
Ledamot samt suppleant, förbundsstyrelsen RFSL