Skatte- och tullavdelningen

Uppdaterad

Skatte- och tullavdelningen ansvarar för arbetet med att utforma förslag till lagar om skatter och socialavgifter och för tullfrågor (med undantag av de handelspolitiska aspekterna).

Chef för avdelningen är Linda Haggren.

Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Enheten ansvarar för frågor rörande:

 • Direkt skatt
 • Personbeskattning
 • Företagsbeskattning
 • Kapitalbeskattning
 • Socialavgifter

Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 

Enheten ansvarar för frågor rörande:

 • Indirekt skatt
 • Mervärdesskatt
 • Punktskatter

Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor

Enheten ansvarar för frågor rörande:

 • Skatteförfarande
 • Internationella skattefrågor
 • Skatteavtal
 • Tullfrågor
 • Myndighetsstyrning

Skatteekonomiska enheten

Enheten ansvarar för frågor rörande:

 • Beräkningar av offentligfinansiella effekter vid ändrade skatte- och avgiftsregler.

På skatte- och tullavdelningen arbetar i huvudsak jurister och skatteekonomer.

Här når du oss

Telefon: Regeringskansliets växel 08-405 10 00

E-post: finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Om du vet namnet på den du ska skicka mail till: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se

Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, Stockholm

Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Du kan anmäla ditt intresse genom att mejla till ovanstående mejladress.