Skatte- och tullavdelningen

Skatte- och tullavdelningen ansvarar för arbetet med att utforma förslag till lagar om skatter och socialavgifter och för tullfrågor (med undantag av de handelspolitiska aspekterna).

Avdelningschef: Linda Haggren

Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Enhetschef: Johanna Mihaic

Enheten ansvarar för frågor rörande

 • Direkt skatt
 • Personbeskattning
 • Företagsbeskattning
 • Kapitalbeskattning
 • Socialavgifter

Enheten för mervärdesskatt och punktskatter

Enhetschef: Niklas Ekstrand 

Enheten ansvarar för frågor rörande

 • Indirekt skatt
 • Mervärdesskatt
 • Punktskatter

Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor

Enhetschef: Maria Åhrling

Enheten ansvarar för frågor rörande

 • Skatteförfarande
 • Internationella skattefrågor
 • Skatteavtal
 • Tullfrågor
 • Myndighetsstyrning

Skatteekonomiska enheten

Enhetschef: Henrik Hammar

Enheten ansvarar för frågor rörande

 • Beräkningar av offentligfinansiella effekter vid ändrade skatte- och avgiftsregler.

På skatte- och tullavdelningen arbetar i huvudsak jurister och skatteekonomer.

Här når du oss

Telefon: Regeringskansliets växel 08-405 10 00

E-post: finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Om du vet namnet på den du ska skicka mail till: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se

Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, Stockholm

Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Du kan anmäla ditt intresse genom att mejla till ovanstående mejladress.