Trainee på Finansdepartementet

Publicerad

Finansdepartementets traineeprogram är en möjlighet för dig som nyligen har slutfört en akademisk examen att kombinera en fast anställning på ett departement med en introduktion till Regeringskansliet och statlig förvaltning.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Julia, Olle och Nils började var sin anställning som trainee i Regeringskansliet hösten 2019. Alla tre är placerade i Finansdepartementet, men deras arbetsuppgifter har varit olika. En sak har de gemensamt, upplevelsen av att ha fått ordinarie arbetsuppgifter från dag ett och att de har fått möjligheten att fördjupa sig inom ett område som de haft ett intresse för.

- Jag har en master i European Affairs och arbetar nu på budgetavdelningens EU-budgetenhet, berättar Julia. Under året som trainee fick hon bland annat vara med när Sverige förhandlade EU:s långtidsbudget. Nu ser hon fram emot att delta i arbetet med att förbereda Sveriges ordförandeskap i EU 2023.

Olle har en master i nationalekonomi och hade erfarenheter av att arbeta med prognoser på en statlig myndighet när han började sin anställning vid den ekonomiska avdelningens makroprognosenhet.

- Prognoser är både ett verktyg för att förutse framtiden och ett sätt att beskriva samtiden. Det handlar inte bara om att mata in siffror i en modell, utan man behöver även vara uppdaterad om vad som händer i Sverige och omvärlden, förklarar han. Olle tycker att kombinationen av att få fördjupa sig inom ett område och samtidigt få ta del av föreläsningar och utbildningar som trainee var väldigt bra och gav en ökad förståelse för Regeringskansliet och Finansdepartementet.

Nils har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm och hade arbetat med handelsfrågor i Nigeria i ett år innan han blev antagen som trainee. Nu arbetar han som kontaktperson på budgetavdelningen.

- Traineeprogrammet har varit en bra kombination av teori och praktik som jag haft nytta av i mitt dagliga arbete. Som kontaktperson har jag mycket kontakt med andra delar av Regeringskansliet. Därför var det bra att vi till exempel fick göra en veckas praktik på ett annat departement.

Trainee under en pandemi

Att Sverige under 2020 drabbades av en pandemi har påverkat alla som arbetar i Regeringskansliet på olika sätt.

- Vi hade turen att kunna arbeta på plats under ett par månader innan pandemin drog in, så när organisationen gick över till att arbeta på distans hade vi redan lärt känna våra kollegor, säger Julia. När det gällde EU-arbetet ändrades fokus. Att bekämpa pandemin, gemensamt upphandla vaccin och ta fram det så kallade corona-paketet blev nya fokusområden.

- Mina kollegor och jag fick i uppgift att hitta metoder för att förutse hur den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden skulle bli till följd av pandemin, säger Olle. Prognoserna som vi tog fram har sedan använts av regeringen för att ta fram åtgärder under pandemin.

- När pandemin slog till ställde avdelningen om snabbt, berättar Nils. Dels ändrades arbetssättet när vi gick från fysiska möten till att arbeta på distans och digitalt, men vi behövde också hitta sätt att bereda frågor i en helt annan takt än tidigare Där upplevde jag verkligen att alla mina kollegor gjorde sitt yttersta för att bidra och arbeta konstruktivt utifrån förutsättningarna. Jag har fått lärdomar som jag kommer att bära med mig under resten av mitt yrkesliv.

Om traineeprogrammet

Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning samtidigt som du deltar i Finansdepartementets traineeprogram under nio månader med start 4 oktober 2021. Du deltar i det ordinarie arbetet varvat med ett utbildningsprogram där det ingår studiebesök på myndigheter och besök vid EU:s institutioner. Du får lära dig om Regeringskansliets arbete och viktigaste processer och hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du kommer att arbeta i en kunskapsintensiv miljö i händelsernas centrum med möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen. Du får snabbt ansvar för egna frågor och områden och förväntas även vara flexibel och kunna växla mellan områden. Samarbete är viktigt och vi har en stark laganda och en hjälpsam kultur som du förväntas bidra till och utveckla.

Sista ansökan är den 14 mars 2021