Rapport från den tematiska dialogen om social hållbarhet

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU, plattformen SLU Future Food) och Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) arrangerade den 20 april den tematiska dialogen ”Social hållbarhet i livsmedelssystemet” som genomfördes digitalt.

Sammankallande för mötet var statssekreterare Per Callenberg. Totalt deltog 127 personer från sektorer som lantbruk, miljö, handel, förädling, hälsa, myndigheter, industri och intresseorganisationer. Fokus för dialogmötet var att diskutera frågor kring social hållbarhet. Du kan ta del av den sammanfattande rapporten från mötet här.

Rapport: Social hållbarhet i livsmedelssystemet