Liberia

Sverige har en lång historia av samarbete med Liberia och relationerna är goda. Det svenska företaget Lamco var länge ett av Liberias största. Liberia är även ett av länderna i Sveriges vängrupp för demokrati, Friends in Defence of Democracy, som är en del av regeringens demokratisatsning.

Sverige har på förfrågan från Liberias regering engagerat sig i ett antal multilaterala initiativ för att stödja en fredlig och hållbar utveckling i landet. Sverige innehar ordförandeskapet i FN:s fredsbyggandekommissions Liberiakonfiguration.

Strategin för det svenska utvecklingssamarbetet med Liberia uppgår till 1850 miljoner kronor för perioden 2021–2025, varav 1800 miljoner kronor avser Sidas verksamhet och 50 miljoner avser Folke Bernadotteakademins verksamhet i Liberia. Sverige ska genom strategin bland annat bidra till minskad fattigdom, fredsbyggande, stärkt respekt för mänskliga rättigheter och insatser på miljöområdet i Liberia.

Sverige har en ambassad i Monrovia med utsända från Utrikesdepartementet och Sida. Förutom den svenska ambassaden finns även ett flertal andra svenska aktörer på plats i Liberia. Liberias ambassad i Berlin ansvarar för förbindelserna med Sverige.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Liberia

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 9 träffar.