Zimbabwe

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Zimbabwe går tillbaka till tider av betydande bistånd från Sverige till befrielserörelserna i landet. Efter Zimbabwes självständighet 1980 utvecklades biståndet, med fokus på bland annat hälsa och utbildning. Sveriges utvecklingssamarbete i Zimbabwe kanaliseras via det civila samhällets organisationer, samt multilaterala och internationella organisationer.

Svenskt bilateralt utvecklingssamarbete med Zimbabwe ska bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter, en demokratisk samhällsutveckling och stärkande av rättsstatens principer, en jämlik hälsa, en hållbar försörjning samt en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling. Det bilaterala biståndet styrs av en strategi som gäller under perioden 2017–2021 och omfattar sammantaget 1,5 miljarder kronor (ca 300 miljoner kronor per år).

Sverige har en ambassad i Harare med utsända både från Utrikesdepartementet och Sida. Zimbabwe har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Zimbabwe

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 26 träffar.