Barbados

Sveriges totala export till Barbados uppgick till 133 miljoner SEK under 2021 och importen nådde 518 tusen SEK under samma år.

Barbados blev självständigt 1966. Landet är medlem i den karibiska samarbetsorganisationen CARICOM. Barbados ingår i ett ekonomiskt partnerskapsavtal (EPA) mellan ett antal karibiska länder och EU.

Sveriges ambassadör till Barbados är placerad i Stockholm. Sverige har ett honorärkonsulat i Bridgetown.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Barbados