Peru

Sveriges totala export till Peru uppgick till 1 685 miljoner SEK under 2021 och importen nådde 1 357 miljoner SEK under samma år. De största produktkategorierna som exporteras från Sverige till Peru är maskiner och apparater, bilar samt papper och papp. Importen består av bland annat kaffe, koppar samt garn och tråd. Svenska företag verksamma i Peru är bland annat Alfa Laval, ABB, Astra Zeneca, Atlas Copco, Ericsson, EF, Electrolux, H&M, Husqvarna, Oriflame, Sandvik, Scania, Securitas, Skanska, SKF, Tetra Pak och Volvo.

2013 trädde frihandelsavtalet mellan EU och Peru i kraft, och sedan dess har landet blivit en av Sveriges största exportmarknader i Latinamerika. Ett investeringsskyddsavtal mellan Sverige och Peru finns sedan 1994.

Sedan 2021 bedriver regeringen en femårig regional strategi omfattande 1 miljard SEK för Sveriges utvecklingssamarbete med Latinamerika. Med den nya strategin ökar Sverige sitt engagemang i Latinamerika inom prioriterade områden som demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, jämställdhet, miljö- och klimat samt migration. Denna strategi innefattar även Peru.

Sveriges ambassad i Lima avvecklas i oktober 2022. Sveriges ambassadör i Chile är sidoackrediterad till Peru. Sverige har ett honorärkonsulat i Cusco.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Peru

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 8 träffar.