Japan

2018 var det 150 år sedan Sverige och Japan upprättade diplomatiska förbindelser, och det nyligen upprättade frihandelsavtalet mellan EU och Japan kommer att få stor betydelse för relationerna mellan våra länder. Japan är redan nu Sveriges näst efter Kina viktigaste handelspartner i Asien. 160 svenska företag är på plats, och omkring 1 500 är representerade via agenter eller distributörer.

Handel och ekonomi har haft en stor betydelse, och samarbeten sker även inom utrikespolitik, miljöfrågor, vetenskap, forskning och socialpolitik. Vi har ett aktivt kulturutbyte, inte minst inom design, musik, dataspel och bildkonst. Kulturutbytet har starka kopplingar till Sveriges och Japans kreativa näringar.

De goda förbindelserna mellan Sverige och Japan har manifesterats vid flera statsbesök. Som ett led i 150-årsfirandet av de diplomatiska förbindelserna besökte kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia Japan i april 2018. Det japanska kejsarparet besökte Sverige i maj 2007.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Japan

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 25 träffar.