Undantag för legalisering och apostille av vissa handlingar inom EU

Publicerad

Enligt en EU-förordning som främjar medborgares fria rörlighet är vissa officiella handlingar och bestyrkta kopior av dessa undantagna från legalisering och apostille inom EU från och med den 16 februari 2019.

Enligt EU-förordningen kan man för vissa av dessa handlingar (se i fetstil nedan) begära ett flerspråkigt standardformulär för att undvika översättningskrav, och under alla omständigheter, måste en auktoriserad översättning som har gjorts i en av EU:s medlemsstater godtas.

Undantaget från legalisering och apostille gäller endast officiella handlingar och bestyrkta kopior av dessa som har utfärdats av de offentliga myndigheterna i en medlemsstat och läggs fram för de offentliga myndigheterna i en annan medlemsstat. Det gäller till exempel:

 • Handlingar som härrör från en domstol eller en domstolstjänsteman.
 • Administrativa handlingar.
 • Notariella handlingar.
 • Officiella intyg anbringade på privata handlingar.
 • Diplomatiska eller konsulära handlingar.

Vidare gäller undantaget endast handlingar som fastställer ett eller flera av de fakta som förtecknas nedan. För de poster som är markerade med fetstil finns ett flerspråkigt standardformulär tillgängligt. Notera dock att inte alla standardformulär utfärdas i alla medlemsstater.

 • födelse
 • dödsfall
 • att en person är i livet
 • namn
 • äktenskap, behörighet att ingå äktenskap och civilstånd
 • skilsmässa, hemskillnad eller annullering av äktenskap.
 • registrerat partnerskap, behörighet att ingå registrerat partnerskap och status som varande i ett registrerat partnerskap
 • upplösning av registrerat partnerskap, hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap
 • föräldraskap eller adoption
 • hemvist och/eller bostadsort
 • medborgarskap
 • avsaknad av noteringar i kriminalregister
 • kandidera eller rösta i val till Europaparlamentet eller kommunala val i en annan medlemsstat

Ett flerspråkigt standardformulär kan endast användas i en annan medlemsstat och måste läggas fram tillsammans med den officiella handling till vilken det är bifogat.

Om en medlemsstat tillåter att en bestyrkt kopia av en officiell handling läggs fram i stället för originalet, måste myndigheterna i den medlemsstaten godta en bestyrkt kopia upprättad i den medlemsstat där den officiella handlingen utfärdades.

Mer information om förordningen och de flerspråkiga standardformulären finns på e-juridikportalen.