Sverige deltar i förberedelser inför första humanitära världstoppmötet

På onsdag inleddes de globala konsultationerna inför det första humanitära världstoppmötet som ska äga rum i Istanbul i maj 2016. Statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete Ulrika Modeer leder den svenska delegationen vid de globala konsultationerna i Geneve denna vecka.

Det mänskliga lidandet på grund av konflikter och naturkatastrofer har ökat dramatiskt under de senaste åren. Över 60 miljoner människor befinner sig på flykt från sina hem pga krig eller förföljelse och i genomsnitt drabbas över 200 miljoner varje år av naturkatastrofer. FNs humanitära organisationer, Rödakorsrörelsen och internationella och nationella NGOs har tillsammans svårt att möta de kraftigt ökade behoven för att hjälpa människor i nöd. Dagens humanitära appeller är kraftigt underfinansierade samtidigt som  har humanitärt hjälparbete blivit alltmer riskfyllt och organisationer har allt svårare att nå fram till den drabbade befolkningen.

Det humanitära toppmötet i Istanbul 2016 är därför en möjlighet att förnya det internationella samfundets respekt för humanitära principer, bredda engagemanget för internationellt hjälparbete och tänka nytt om hur vi bättre når ut till och lyssnar på de som drabbas av konflikter och katastrofer.

Statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete Ulrika Modeer leder den svenska delegationen vid de globala konsultationerna i Geneve denna vecka. Hon deltar som nyckeltalare i en panel om "värdighet" samt en session om jämställdhet och genus i humanitärt arbete. Igår deltog statssekreteraren i en förberedande paneldiskussion om vikten av de humanitära principerna för att säkerställa effektivt humanitärt arbete på ICRC och höll det svenska anförandet vid de globala konsultationerna.

Följ den svenska delegationen vid de globala konsultationerna på twitter och läs mer om WHS på www.worldhumanitarianforum.org.