Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Artikel från Finansdepartementet

Stort engagemang för den nationella upphandlingsstrategin

Publicerad

Fredagen den 4:e december och tisdagen den 8:e december anordnade Finansdepartementet hearing för att ge möjlighet för berörda aktörer att lämna synpunkter till den nationella upphandlingsstrategin som just nu tas fram på Regeringskansliet.

Intresset och engagemanget var stort och totalt deltog ett 80-tal av upphandlingsområdets aktörer. Värdefulla synpunkter och förslag lämnades av leverantörer, upphandlande myndigheter, statliga bolag och intresseorganisationer.

Följande frågeställningar som behandlades under hearingen var:

  1. Vad bör den nationella upphandlingsstrategin innehålla?
  2. Hur får man till en kulturförändring i offentlig sektor för att se upphandling som en del i verksamhetsutveckling och inte enbart en juridisk fråga?
  3. Vilka insatser behövs för att främja dialog i inköpsprocessen? Vilka aktörer är viktiga för att få genomslag?
  4. Hur bör strategin förankras för att få genomslag?

Det är fortsatt möjligt att lämna skriftliga synpunkter (utifrån de fyra frågeställningarna) via e-post t.o.m. den 13 december 2015, mejla till Finansdepartementet här

Vi kommer att ta del av samtliga synpunkter som mottas vid såväl hearingen som via e-post. Vi kommer dock inte att ha möjlighet att lämna återkoppling avseende samtliga mottagna synpunkter.

Om den nationella upphandlingsstrategin

Regeringen arbetar med att ta fram en nationell strategi för upphandling. En nationell strategi är av stor betydelse för utformningen av politikområdet offentlig upphandling. Strategin ska vara ett vägledande dokument för att stärka offentlig upphandling som medel för att uppnå regeringens mål för området och skapa förnyelse inom offentlig sektor och i näringslivet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.